Priser

Se vores priser gældende for 2024

 

Tariffer Inkl. moms
Forbrugsafgift pr. mwh Kr. 737,50
Fast afgift pr. m2 - se takstblad vedr. specielle priser for erhverv

Kr. 22,50

Målerleje pr. år Kr. 625,00

 

Varmebidraget forudbetales i fire rater: 2. februar, 2. april, 2. juli 
og 2. oktober.

 

Tilslutningsbidrag-engangsbidrag   Inkl. moms
Byggemodningsbidrag      se takstblad
Stikledningsbidrag til og med 15 m fra vejmidte       18.750,00
Stikledning udover 15 m - pr. løbende meter           625,00

 

Se eventuelt prisblad nedenfor for øvrige priser og gebyrer. 

//