Generalforsamling 29/4-2024

8. april 2024

HUSK Generalforsamling mandag, den 29/4-2024   

Hjallerup Fjernvarme
afholder generalforsamling
mandag den 29. april 2024 kl. 19.00
i Klubhuset, Hellevadvej 6, Klokkerholm


med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     På valg er:
     Carsten Albæk Hannesbo– modtager genvalg
     Thomas Elvstrøm – modtager genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.


Tilmelding til generalforsamlingen
kan ske på tlf. 98 28 13 92 eller mail til:
mail@hjallerupfjernvarme.dk

//