Almindelige bestemmelser - digital kommunikation

28. september 2021

I henhold til EU-reglerne er Hjallerup Fjernvarme A.m.b.A. forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12 2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering mv.

Dette betyder at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugerne på billigst mulige måde.

Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker vi at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i Hjallerup Fjernvarmes almindelige bestemmelser punkt. 1.5.

Ønsker du at se de almindelige bestemmelser, findes disse nedenfor.