Generalforsamling udsat

2. april 2020

Generalforsamling skulle oprindelig afholdes den 27. april 2020, men pga COVID19-situationen bliver vi nødsaget til at udskyde afholdelse af generalforsamlingen.
Vi afventer myndighedernes udmelding om hvornår vi igen kan samles over 10 personer.
Generalforsamlingen vil senere blive indkaldt via Midtvendsyssel Avis med angivelse af dagsorden.