Priser

Se vores priser gældende for 2019

 

Tariffer Inkl. moms
Forbrugsafgift pr. mwh Kr.    712,50
Fast afgift pr. år Kr. 3.125,00
Målerleje pr. år Kr.    625,00

 

Varmebidraget forudbetales i fire rater: 2. februar, 2. april, 2. juli, 
og 2. oktober.

 

Tilslutningsbidrag-engangsbidrag   Inkl. moms
Byggemodningsbidrag pr. enhed    12.500,00
Investeringsbidrag/stikledningsbidrag pr. enhed    12.500,00
     

*) dækker de samlede omkostninger i forbindelse med etablering af stikledning fra indføringsstedet i ejendommen til skel ved rørstørrelse
over twinrør 25-25 betales udfra kostpris på udført arbejde

Se eventuelt prisblad nedenfor for øvrige priser og gebyrer. 

DOWNLOAD
Takstblad 2019